Tjänster
Case
Kontakt
Om oss
Nyheter
Kunskapsbank
Cloud login

Kunskapsbanken

Umbrella by SECOA

Tillsammans behöver vi säkra klienten, säkra transmissionen och säkra applikationen när arbetsstyrkan blir mer mobil och infrastrukturen för interna resurser förflyttas från det lokala datacentret till publika molntjänster.

Ladda ner Brief

Jobba tryggt och säkert i molnet med Umbrella by SECOA

Jobbar ni på distans?

Jobbar ni i molnet?

Jobbar ni säkert?

Idag jobbar allt fler på distans eller ute på språng. Den fasta arbetsplatsen på kontoret har bytts ut mot hemmakontor, kaféer, att jobba medan man reser etc. Den mobila användaren har blivit det nya normala. Det ger flexibilitet, effektivitet och nya möjligheter. Men jobbar ni på det här sättet så utsätts ni för en rad med nya hot.

När IT-landskapet snabbt förändras, och går från fasta datacenter till publika molnlösningar, krävs en ny säkerhetsdesign. Som mobila användare behöver ni en molnbaserad IT som är lättanvänd, säker och felfri. Ni behöver säkra klienten, säkra transmissionen och säkra applikationen.

SECOA förstår de här nya behoven. Vi bygger säkerheten kring den mobila användaren och applikationerna i molnet, inte kring organisationens kontorsnät.

Ett nytt sätt att skydda för ett nytt sätt att jobba

När era tjänster och applikationer flyttas till molnet ställer det nya krav på trafikflöden och säkerhet.

Vet ni vilka applikationer alla medarbetare använder?
Hur skyddar ni er mot attacker, hot och intrång när ni jobbar utanför kontoret?
Är ni förberedda inför alla de nya IT-hot som dyker upp varje dag?

Era nya behov kräver nya typer av lösningar.

Umbrella ger er de verktyg ni behöver för en säker övergång till molnbaserat IT.

Ett DNS-baserat klientskydd levererat från molnet låter er arbeta effektivt och tryggt. Var ni än befinner er.

Umbrella ger er:

En molnlevererad säkerhetsplattform. Ger er de verktyg ni behöver för att få den visibilitet och kontroll som skyddar era resurser.
Intelligens för att förutspå attacker. Umbrella har inblick i den globala trafikaktiviteten. Utifrån den insamlade datan byggs en intelligens för att förutspå om nästa DNS-uppslag är skadligt eller ej. Det låter er analysera avvikelser, upptäcka nya hot och ha koll på skadliga trafiktrender och beteenden.
Inblick över vilka applikationer som används. Skydda er mot Shadow IT (IT som hanteras utanför företagets IT-avdelning, eller utan att IT-avdelningen vet vad som händer). Få en samlad kontroll över era klienter. Se till att ni jobbar med godkända applikationer.
Säkerhet baserad på DNS-uppslag. Skydda er mot Mal- och Ransomware, Phising, Cryptomining, Command & Control och andra skadliga attacker.
Intelligent Proxy. Hot som de här ovan är lätta att upptäcka. Det är svårare med de siter som hostar både skadligt och säkert innehåll. De här ”gråa” domänerna är en utmaning att skydda sig mot på ett användarvänligt sätt. Intelligent Proxy analyserar trafiken utan att legitim trafik stoppas.
SECOA – Your partner in a Cloud-based world

Med vår stora expertis och långa erfarenhet kan SECOA hjälpa er att ta era första steg ut i den molnbaserade IT-leveransen. På ett tryggt och säkert sätt. Med modern teknologi skapar SECOA en unik kundupplevelse där er verksamhets behov är i fokus.

Ladda ned vår brief om Umbrella by SECOA och lär er hur ni möter de behov och krav som en molnbaserade IT-leverans ställer. Få de insikter ni behöver för att kunna få en snabb, säker och felfri åtkomst till alla era applikationer.

Skydda era mobila användare
Få visibilitet över era applikationer
Kom igång snabbt

Börja jobba säkert idag!