Tjänster
Case
Kontakt
Om oss
Nyheter
Kunskapsbank
Cloud login

Cloud Managed Network

När applikationer förflyttas till publika molntjänster ställs nya krav på trafikflöden och säkerhet, nya behov kräver nya typer av lösningar. Vår helhetstjänst Cloud Managed Networks möter de behov och krav en molnbaserade IT-leverans ställer. Cloud Managed Networks är optimerad för att ge er verksamhet en snabb, säker och felfri åtkomst till samtliga applikationer.

SD-WAN as a service

Detta är en internetbaserad kommunikationstjänst som bemöter dagens och morgondagens trafikmönster. Tjänsten optimerar samtliga trafikflöden för att stärka användarupplevelsen för verksamhetens molnbaserade applikationer. Tjänsten kan använda alla olika typer av anslutningsmetoder som exempelvis koppar, fiber och trådlösa alternativ som 4G. Med denna tjänst blir verksamheten oberoende av anslutningsmetod och ger optimala trafikflöden.

LAN as a service

Med LAN as a Service erbjuder vi ett modernt nätverk för alla era olika verksamhetsplatser. Oavsett om det är butiker, kontor eller lagerlokaler så kan vi erbjuda ett högkvalitativt nätverk för både trådade och trådlösa behov. Som kund får ni fullständig insyn i hur nätverket nyttjas och hur topologin ser ut. Våra experter hjälper er med design, implementering och drift. Tjänsten är flexibel och skalbar efter era behov.

Varför SECOA?

  • SECOA Cloud

    En kundportal som visualiserar kundens alla tjänster och åtaganden.

  • SECOA Support

    En support som hanteras av experter, en solid försäkring i en molnbaserad IT-leverans.

  • SECOA Partner

    Ett partnerskap som fokuserar på verksamhetens behov.

Kom igång idag

Skicka till våra experter

Vilka är SECOA?

Läs mer om oss