Tjänster
Case
Kontakt
Om oss
Nyheter
Kunskapsbank
Cloud login

Cloud Managed Security

SECOAs övertygelse är att vi tillsammans måste säkra klienten, säkra transmissionen och säkra applikationen när arbetsstyrkan blir mer mobil och infrastrukturen för interna resurser förflyttas från det lokala datacentret till publika molntjänster. SECOA Managed Security är tjänster som möter de högt ställda säkerhetskraven för enheter och användare som behöver åtkomst till applikationer, oavsett plats eller typ av enhet.

Tjänsterna ger ett helhetsintryck över säkerhetsstatusen och möjliggör samverkan mellan olika säkerhetslösningar, allt visualiserat via SECOA Cloud.

Firewall as a Service

Firewall as a Service ger verksamheten en central hantering av företagets brandvägg för säker anslutning till Internet som skyddar mot intrång samt hanterar krypterade förbindelser för fjärranvändare och till andra platser inom eller utom den egna verksamheten. Tjänsten skyddar kontor, lokala datacenter samt molnbaserade datacenter.

Cisco Umbrella as a Service

Cisco Umbrella är en molnbaserad säkerhetsplattform som säkerställer en säker och effektiv kommunikation till företagets resurser oavsett om användaren jobbar från distans eller befinner sig på kontoret. Plattformen analyserar stora mängder DNS-uppslag i Internets infrastruktur för att kunna förhindra att skadlig trafik etableras och Umbrella ger även en visibilitet av vilka applikationer som används i organisationen.

Cisco AMP4E as a Service

AMP for Endpoints är molnlevererad klientsäkerhetsprogramvara som övervakar och kontinuerligt analyserar fil- och processaktiviteter för att snabbt upptäcka och blockera skadlig programvara och avancerade attacker.

Cisco DUO as a Service

Cisco Duo Security är en multifaktortjänst som säkrar VPN-anslutning och applikationer genom att addera ytterligare en källa (multifaktorautentisering) för att validera identiteten innan åtkomst medges. Utöver autentisering kan även information om en enhet användas för att säkerställa att säkerhetspolicys uppfylls innan åtkomst medges. Tjänsten skyddar och effektiviserar inloggning till applikationer i molnet eller lokalt från en central plats.

Cloud Email Security as a Service

Cloud Email Security skyddar mot hot, infekterade filer och skadlig kod med hög kapacitet för inkommande och utgående e-post samt verktyg som underlättar hantering och rapportering. Tjänsten innefattar också högpresterande virussökning samt antispamteknik och innovativ detektionsteknik.

Jazz/AVA as a Service

Jazz/AVA as a Service är en klientbaserad molntjänst som ger full insyn, kontroll och spårbarhet för allt som händer i en server eller i en klient. Tjänsten är anpassad för den typ av verksamheter som är i behov av full kontroll att framtagen säkerhetspolicy efterlevs samt att full spårbarhet och enkel visualisering av händelseförlopp uppnås. Tjänsten möjliggör även utbildning för slutanvändare och uppföljning av hur olika policys efterlevs.

Varför SECOA?

  • SECOA Cloud

    En kundportal som visualiserar kundens alla tjänster och åtaganden.

  • SECOA Support

    En support som hanteras av experter, en solid försäkring i en molnbaserad IT-leverans.

  • SECOA Partner

    Ett partnerskap som fokuserar på verksamhetens behov.

Kom igång idag

Skicka till våra experter

Vilka är SECOA?

Läs mer om oss